PROSJEKTLEDERRAPPORTEN

Rapportskjemaet for prosjektleder skal fylles ut når et prosjekt finansiert med omstillingsmidler avsluttes. Opplysningene fra skjemaet skal brukes til å vurdere hvordan prosjektet har bidratt til å realisere målene for omstillingsarbeidet, slik disse er definert i omstillingsplanen.

 
Omstillingsarbeidet omfatter mange og svært ulike prosjekter, og alle spørsmålene nedenfor vil ikke passe like godt for alle prosjektene. Merk også at når flere bedrifter har deltatt i prosjektet må svarene relateres til alle deltakende bedrifter.

01 Prosjektinfo.
02 Samarbeid
03 Lønnsomhet
04 Arbeidsplasser
05 Signatur

3
1

You already reached the maximum number of accepted choices