מי תהיה הדירה הקטנה מחו"ל שתזכה בנבחרי השנה 2019-20?